TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

12. HPB Cerrahi Konseyi


Toplantı sunumları

Toplantı videosu

Toplantı duyurusu