TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Ameliyat Görüntüleri


Karaciğer

 

Canlı vericiden karaciğer nakli 

Bülent Aydınlı ve Ark. (Living donor liver transplantation donor and recipient procedures: A to Z)

Kadavra donör hepatektomi

Yücel Yüksel (Kadavra donörden hepatektomi ve nefrektomi operasyonu)

Nonanatomik rezeksiyon

Açık

Laparoskopik

V. Melih Kara (hepatoselüler karsinom)

Acar Tüzüner (Segment 7 metastazektomi)

Cihan Ağalar ve Tarkan Ünek  (Kolon tümörü metakron karaciğer metastazı nedeniyle laparoskopik segment 7 metastazektomi)

Cihan Ağalar, Tarkan Ünek  (Laparoskopik Sol Lobektomi Segment 2-3 Rezeksiyonu)

Perikistektomi

Açık

Laparoskopik

Ahmet Türkoğlu ve Abdullah Oğuz (Totally laparoscopic  Whipple procedure for periampullary tumor)

İlhan Karabıçak ve Kağan Karabulut (SILS)

Kürşat Serin ve Yaman Tekant

Sağ hepatektomi

Açık

Ali Emre ve Mert Erkan 

Sedat Karademir ve Tarkan Ünek 

Laparoskopik

Aydın Alper ve Ark.

Acar Tüzüner 

Sağ anteriör seksiyonektomi

Açık

Sedat Karademir ve Tarkan Ünek 

Laparoskopik

Sol hepatektomi

Açık

Laparoskopik

Acar Tüzüner https://youtu.be/nmGmkVno_NU

Sol lateral seksiyonektomi

Açık

Laparoskopik

İlhan Karabıçak ve Kağan Karabulut (SILS) https://youtu.be/U3ULDlMeRVk

Koray Karabulut  https://www.youtube.com/watch?v=9xDnBc-DaU8 

Aydın Alper ve ark. (Donör Hepatektomi) https://youtu.be/TjUx-34jlWAI

 

Pankreas

Distal pankreatektomi

Açık

Laparoskopik

Orhan Bilge (robotik) https://youtu.be/hn1nzhIrbiU

İlhan Karabıçak ve Kağan Karabulut https://youtu.be/CSZwJhIzUiE

Koray Karabulut (dalak koruyucu) https://youtu.be/PUOOvZJ-kVc

Ahmet Türkoğlu ve ark. https://youtu.be/C1fKeHexX7M

Cihan Ağalar (Laparoskopik distal pankreatektomi ve splenektomi) https://youtu.be/EweBeb9hhuc

Enükleasyon

Açık

Laparoskopik

Kaan Karayalçın ve Acar Tüzüner (insülinoma) https://youtu.be/KuifT0pD6uo

Pankreas psödokisti ameliyatları

Y. Selim Sarı ve Oğuz Koç (Kistojejunostomi ve duct-to-mucosa Wirsungojejunostomi) https://youtu.be/knMqBmkG5cM

Y. Selim Sarı ve Oğuz Koç (Çoğul psödokistli hastada kistokistostomi ve kistojejunostomi) https://youtu.be/QWt4kbvZHHQ

Pankreatoduodenektomi

Açık

V. Melih Kara (posteriör yaklaşımla) https://youtu.be/4KFx-bhqErU

Yavuz Selim Sarı https://youtu.be/kkdKp65WrgI

Laparoskopik

Oğuzhan Karatepe ve Muharrem Battal https://youtu.be/IiMhN73focM

Ahmet Türkoğlu ve ark. https://youtu.be/PATgWfQ19Dk

 

Safra yolları

İntraoperatif kolanjiografi

Y. Selim Sarı ve ark. https://youtu.be/BMGW8ogiJpw

Laparoskopik kolesistektomi

Ahmet Türkoğlu (kolesistoduodenal fistüllü)  https://youtu.be/FNNIo65z2HE

Koray Karabulut (Koledokolitotomi ve T-drenajlı)  https://youtu.be/13funWkvgdo