TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Cerrahlar İçin Radyoloji


American College of Radiology'nin Uzman Görüşü Belgeleri

1-İnsidental pankreas kistlerine yaklaşım https://www.jacr.org/article/S1546-1440(17)30318-6/pdf

Türk Radyoloji Derneği 2012 Kış Okulu Sunumlarından

1-Karaciğerin radyolojik değerlendirilmesi (Gürsel Savcı) https://www.turkrad.org.tr/assets/kisokulusunumlar/karaciger1.pdf

2-Karaciğerin fokal lezyonlarının radyolojik değerlendirilmesi (Gürsel Savcı) https://www.turkrad.org.tr/assets/kisokulusunumlar/karaciger2.pdf

3-Biliyer sistem& Pankreas (Gürsel Savcı)  https://www.turkrad.org.tr/assets/kisokulusunumlar/biliyer-sistem-pankreas.pdf

Türk Radyoloji Seminerleri

1-Karaciğer ve safra yolları radyolojisi http://turkradyolojiseminerleri.org/tr/arsivsayi/10/Arşiv/Sayı