TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Kararları


Yönetim Kurulu kararları 03 Şubat 2022 

Yönetim Kurulu Toplantısı Zoom Platformu üzerinden gerçekleşmiştir.  Bütün YK üyeleri toplantıya iştirak etmiştir.

Aşağıdaki Kararlar oy birliği ile alınmıştır:

 1. 2022 yılı Eğitim faaliyetleri konuşuldu. 14-21 Mayıs 2022 tarihlerinden birinde Diyarbakır Bölgesel toplantısı yapılması ve lokal komitenin oluşturulması sorumluluğunu Cüneyt Kayaalp’in yapmasına; Haziran ayında 2 Minimal invaziv HPB cerrahi kursunun online olarak yapılmasına ve sorumluluğun Ahmet Doğrul’a verilmesine karar verildi.
 2. Derneğimizin Eğitim Kurulu’ndaki görevinden affını isteyen Volkan İnce’nin yerine Doç. Dr. Emin Köse’nin getirilmesi kararlaştırıldı.
 3. Dernek üyeliğinden e-devlet üzerinden istifa eden Ali Doğan Bozdağ’ın üyeliği düşürüldü.
 4. Dernek web sitesi yönetimi Ahmet Doğrul`a tevdi edildi, yeni eğitim video istemi duyurusu yapılıp, belirlenen formatta videoların Web sayfasında yayınlanma kararı alındı. Sosyal medyanın yürütülmesi için yönetim kurulu dışı, dernek üyelerinden birinin atanması kararlaştırıldı. Web sayfamızda yer alan `Ayın Konuşması` yerine `Kongremizden Seçtiklerimiz`adlı video paylaşımı yapılması uygun görüldü.
 5. Medikal firmalar ile gelir getirici toplantı organizasyonu planlandı.
 6. HCC hastalarına TARE tedaviler planlanırken resmi onay için gerekli kurul kararında Genel cerrahinin imzası olması önerisinin SGK’ya iletilmesi kararlaştırıldı.
 7. HCC veritabanı çalışması sorumlusu Ekrem Kaya’nın görevden affını istemesi nedeniyle bu çalışmanın yürütücüsün değiştirilmesine ve 4 Mart`ta yapılacak olan İzmir bölgesel toplantısında konuşulmasına; HCC konsensüs toplantısı yapıp yapmama kararının aynı toplantıda tartışılması karar verildi.
 8. 2023’de yapılması planlanan 16. Türk HPB Cerrahisi Kongresi’nin ihalesi (Kongre Başkanı’nın katılımıyla) görüşüldü, Şartname oluşturuldu. İhalenin 3 Mart 2022`de yapılması onaylandı.

9 Ocak 2022 tarihinde ZOOM platformu üzerinden Türk HPB Cerrahisi Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya bütün YK üyeleri katılmıştır.

Alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Eğitim Kurulunun 26 Aralık 2021 tarihinde toplanıp aldığı kararlar görüşüldü.
 2. Türk HPB Okulu Ders Programı ayrıntılı bir şekilde incelendi. Öğretim üyelerinin ders dağılımı gerçekleştirildi. HBP okulu işleyiş alt yapısı için oluşturulan bütçe uygun görüldü.
 3. Pleksus Yazılım Firmasının 2022 yılında derneğimizin yazılım, veri tabanı ve diğer güncellemeler ile ilgili yapacağı işler için verdiği mali teklif görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
 4. Webinar toplantılarının hangi aralıklarla yapılacağı ve konu başlıkları tartışıldı. Şubat 2022’den itibaren toplantıların başlatılmasına karar verildi.
 5. 4 Mart 2022’de İzmir’de yapılması planlanan ‘Ulusal Pankreas Veri Tabanı Toplantısı’ kabul edildi.
 6. Denetleme Kurulu’nun Derneğin Web Sitesinde yer alması önerisi uygun görüldü.
 7. Dernek Üyelik başvuruları ve istifaları görüşüldü, yeni üyelik müracaatında bulunan Vahit Onur Gül, Saffet Çınar ve Ender Anılır'ın üyeliklerinin kabulüne, Kendilerinin talepleri üzerine İsmail Tuna Geldigitti ve Kadir Öymen Hançerlioğlu'nun üyeliklerinin iptaline karar verildi
 8. İlgin Özden’in Türk HPB Cerrahisi derneği çatısı altında ‘Hepatopankreatobilier cerrahi hemşireliği sohbetleri-6 adlı’ toplantı isteği görüşüldü, uygun görüldü.
 9. A-EHPBA Başkanı Sn. Ajith Siriwardena ile yapılan görüşmeler sonrası alınan kararlar doğrultusunda ‘Blue Seal’ toplantılarının düzenlenmesine karar verildi.
 1. Covid Pandemisi nedeniyle iptal edilen Bölgesel toplantılara tekrar başlanmasına karar verildi.

Webinar toplantılarında hem Türkiye’nin problemlerine yönelik çözüm öneren (Güvenli kolesistektomi, cerrahlar için Hepatobiliyer Radyoloji ve Radyolojideki güncel gelişmeler, cerrahlar için ERCP, EUS vb.) konular, hem de dünya ile rekabeti arttıran ileri HPB cerrahisi (Robotik HPB) konularını içine alacak şekilde planlanacaktır.

21.03.2020 yapılması planlanan ancak gerçekleştirilemeyen Aydın bölgesel toplantısının 2022 yılında yapılması uygun görülmüştür.

 1. 16.Türk HPB Cerrahisi Kongresi ve 7. HPB Cerrahisi Hemşireliği kongresi başkanlığı için Yönetim Kurulu’na isim önerisi soruldu. Önerilen isimler üzerinde Yönetim Kurulu Üyeleri tek tek görüş bildirdi ve oy birliği ile Bülent Aydınlı olmasına karar verdi. Kongre için öncelikle İstanbul, ikinci olarak Antalya olması kararlaştırıldı.
 2. Derneğimizin gerçekleştirdiği 2017-2019 yılları arasında yapılan “Kist Hidatik Uzman Görüşü” raporunun İngilizceye çevrilerek yayın haline getirilmesi ve bütçenin dernek tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından başlatılan HCC Ulusal Konsensüs Çalışmasına Derneğimizin destek vermesine ve ortak çalışma olması için gerekli görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı

 1. Her ayın 2. ve 4. haftalarında yapılan Danışma Kurulu toplantılarına devam edilmesi ve katılımın arttırılması için gerekli eforun sarf edilmesine karar verildi.
 2. Pankreas Adenokarsinomu, Hepatosellüler Karsinom, Safra Yolu Yaralanmaları ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi konularında derneğimizin daha önceden başlattığı Ulusal Veri Tabanı çalışmalarının güncellenmesi ve veri girişlerinin kullanıcıların daha kolay uygulayacak hale getirilmesi uygun görüldü. Çalışmaların yürütücülerinde değişiklik yapılmayacaktır. Veri tabanı uygulamasının yürütücülerinin olduğu şehirlerde birer günlük toplantı yapılmasına karar verilmiştir.
 3. Derneğimizin Eğitim Kurulu üyeleri Fatma Ümit Malya, Volkan İnce, Mehmet Ali Uzun, Alper Uğuz görevlerine devam etmek istediler. Eğitim Kurulu Başkanı sayın Ender Dulundu affını istemiştir. Boşalan Eğitim Kurulu üyeliğine Kaya Sarıbeyoğlu oybirliği ile seçilmiştir.

Eğitim Kurulu’nun 12 Aralık 2021’de ZOOM üzerinde yaptığı toplantı kararları YK’de tartışılmış ve onaylanmıştır.

 1. Son yıllarda değişik nedenler ile meydana gelen Tıp Fakültesi Eğitimindeki yetersizlik ve standardizasyonun olmaması Mezuniyet sonrası verilen uzmanlık eğitimine de yansımaktadır. Genel Cerrahi Eğitimi verilen eğitim kurumlarının sayısının artması beraberinde eğitim alanların teorik ve pratik yeterlilik sorunlarını da arttırmıştır. Ulusal Cerrahi Derneği bu konudaki eksikliği gidermek içi önemli bir çaba sergilemekte; kurs, seminer ve eğitim toplantıları düzenleyerek eğitime katkıda bulunmaktadır.

  HPB Cerrahi, çok emek isteyen ve zorluklar taşıyan bir alan olduğundan genç uzmanlar tarafından öncelikle tercih edilmemektedir. Türk HPB Derneğinin katkıları ile HPB cerrahisine gönül veren genç cerrahların sayılarının artması heyecan vericidir. Hayatını HPB cerrahisine adamış büyüklerimizin bizimle birlikte olması ise bize güç katmaktadır. Hem genel cerrahi asistanları hem de HPB cerrahisi ile ilgilenmek isteyen genç cerrahların ve öğrenmeye hayat boyu ihtiyacı olan bizlerin eğitimleri için kıymetli hocalarımızın amfi derslerinin yardımcı olacağı düşünülmüştür.

  Türk HPB Okulu adıyla temel HPB eğitimi dersleri programını başlatmak istiyoruz. Okulun mottosu ‘Ustalarımızdan Öğrenelim’ olacaktır. Sanal olarak oluşturulan Ali URAS ve Ali MENTEŞ Amfilerinde 40’ar dakikalık dersler anlatılacaktır. 2 yıl içerisinde bütün derslerin bitirilmesi planlanmaktır. Bu dersler öğretim üyesinin talebine göre çevrimiçi veya canlı olacaktır. Katılımcıların soruları öğretim üyesi tarafından podcast olarak dersin yanına ilave edilecektir. Dersleri dinlemek isteyenler ücretsiz kayıt olarak sisteme girebileceklerdir. Sistem hangi katılımcının hangi dersi ne kadar süreyle izlediğini takip edecektir. Derslerin %90’nından fazlasını izleyen asistan veya uzmanlar derslerin tamamının bitiminde sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara Türk HPB Cerrahisi Okulu Sertifikası verilecektir. Yapılması planlanan her bir ders Ulusal Cerrahi Derneği tarafından da duyurularak geniş bir izleyici kitlesine ulaşılması sağlanacaktadır. Temel Anatomi, Fizyoloji, klinik Patoloji ve birlikte çalıştığımız Radyoloji, Gastroenteroloji gibi anabilim/ bilim dallarında katkı istenecektir.
 1. Gelir getirici faaliyetler kapsamında Medikal Endüstri Firmalarının tekliflerinin değerlendirerek sponsorlu toplantılar düzenlenmesi uygun bulundu.
 2. Derneğimizin uzun süredir üzerinde çalıştığı HPB Cerrahisinin yandallaşması ile ilgili toplantılara devam edilmesi uygun görüldü.
 3. Bilimsel kanıtlara dayalı Türk HPB (Pankreatikoduodenektomi vb.) kılavuzları gereksinimi tartışıldı. Ülkemizdeki cerrahların Pankreatikoduodenktomi ile ilgili anket çalışması Dr. Kayaalp tarafından önerildi ve öneri kabul edildi.
 4. HCC hastalarında ya da Karaciğer metastazlarında TARE yapılırken SGK geri ödemesi raporu Medikal Onkolog, Nükleer Tıp ve Girişimsel Radyoloji uzmanları tarafından yazılmaktadır. Bu karara Genel Cerrahi’nin eklenmesi için SGK’na Dernek olarak başvurulması önerisi kabul edildi.
 5. Yayın desteği:

 Yayın desteği için müracaatta bulunan Arif Atay’ın yayını görüşüldü. Yayın desteği için 2022 dönemi tüm başvurular beklenip başvurular arasında seçim yapılmasına, özellikle Q1 ve Q2 yayınların desteklenmesine karar verildi.

 1. Yeni üyelik müracaatında bulunan Nadir Adnan Hacım, Sabri Tekin, İhsan Yıldız, Aytaç Sayın, Baki Aydoğan, Naciye Çiğdem Arslan Özşahin, Bahadır Osman Bozkırlı, Alp Ömer Cantürk, Mehmet Can Aydın, Sinan Efe Yazıcı, Sermet Terzi, Direnç Yiğit, Muhammed Sinan Aydın, Burak Güney, Safa Kürşat Nural, Ali Metred Hnayyan Al Oun, Fatih Dal, Sinan Ömeroğlu’nun üyeliklerinin; Dernek üyeliğinden yazılı olarak istifa talebinde bulunan Hakan Güzel ve Emrah Otan’ın istifalarının kabulüne karar verildi.
 2. İstanbul Teknik Üniversitesi eski öğretim üyelerinden merhum Prof. Dr. Kemal Özden anısına ailesi tarafından verilen Kemal Özden Klinik Araştırma Bursu’nun Talha Sarıgöz’e verilmesine (Eğitim Kurulu tarafından onaylanan aday) karar verildi.
 3. 2023 E-AHPBA Board sınavının Türkiye’de yapılması için çalışma yapılması önerildi.
 4. EAHPBA kurslarında ‘ev sahibi’ olunması için görüşmelerin yapılmasına karar verildi.
 5. Ülkemizde yayınlanan Cerrahi Dergilerine atıf desteğinin verilmesi için bir Podcast ve metin hazırlanması uygun bulundu.
 6. HPB Cerrahları için İngilizce eğitimi vermek üzere Dr. Güven Mengü’nün görevlendirilmesi ve değerlendirilmesi için Eğitim Kurulu’na önerilmesine karar verildi.
 7. İyi temenniler ile YK Toplantısı sonlandırıldı. 3 hafta sonra ZOOM üzerinden YK toplantısı yapılmasına karar verildi.

 

1- Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Başkan Mustafa Kerem, Başkan Yardımcısı, Cüneyt Kayaalp, Genel Sekreter, Kemal Dolay, Sayman, Muharrem Battal, asıl üyeler, Gürkan Öztürk, Feza Ekiz, Ahmet Bülent Doğrul olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

1- Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Murat Ulaş, Fırat Erkmen, Cavid Ahmedov, Hüseyin Yönder, İnan Yılmaz, Sami Benli, Örgün Güneş, Emre Aray, Kerem Özgü, Mehmet Emre Yılmaz, Ebru Esen, Alp Togan Kıraç, Cevher Akarsu, Cemalettin Koç, Süleyman Toker, Mücahit Ünal, Yasin Güneş, Ali Durubey Çevik, Arif Atay, Doğuş Durmuş, Kadir Yağız Türker, Leman Damla Ercan, Güralp Onur Ceyhan’ın üyeliklerinin kabulüne, e-devlet üzerinden istifa eden Remzi Adnan Akdoğan’ın üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
2- Başkan İlgin Özden tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu incelendi. Genel kurulda sunulmasının uygun olduğuna karar verildi.
3- Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Kasım 2021 tarihinde saat 11.00'da İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart (Aziz Sancar) Amfisinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 27 Kasım 2021 tarihinde aynı yerde, aynı saat ve gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem
1. Açılış ve yoklama
2. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan ve Divan Heyeti seçimi
3. Saygı duruşu
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Tüzük Değişikliği (üye aidatlarının arttırılması hk.)
9. Dilekler ve temenniler

 

1- Kongre ile ilgili son güncellemeler ve program üzerinden geçildi. Organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için planlanan ayrıntılar ile ilgili kongre başkanı ve sekreteri bilgilendirme yaptılar.

2- Kongre esnasında sunulacak en iyi sözel bildiri, poster ve video sunumlar değerlendirildi. Seçilen bildiriler içerisinde, en iyi sözel bildiri ödülünün 1.cisi Emre Bozkurt’a 3000TL, 2.cisi Ahmet Cihangir Emral’a 2000TL, 3.üncüsü Leman Damla Ercan’a 1000TL. ödenmesine, Kongre Hemşirelik bölümü en iyi sözel bildiri ödülü 1.cisi Cansu Çoban’a 3000TL, 2.ncisi Sevgi Gür’e 2000TL, 3.üncüsü Tuğba Telliye 1000TL, ödenmesine, en iyi video ödülü Murat Gönenç’e 3000TL, En iyi poster ödülü Emre Kınacı’ya 3000TL olarak ödenmesine karar verildi.

3- Dernek tüzüğü gereği Kasım ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarih ve yer planlaması yapıldı. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında duyurulmasına karar verildi.

4- Yeni üye başvuruları görüşüldü. Mehmet Mazlum İnan, Enes Şahin, Murat Demir, Mehmet Torun, Kenan Demirbakan, Emre Karakaya’nın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1- Türk Organ Nakli Vakfı’ndan Dr. Eyüp Kahveci ile derneğimizle ortak kurs düzenlenmesi hakkında görüşüldü. Ortak çalışma protokolu imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2- 7 Haziran tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen Eczacıbaşı Baxter’ın online Kanama Kontrolü kursunun D EVENT firması tarafından organize edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yeni üyelik başvurusu yapan Mesut Özdedeoğlu, Şeref Oray, Hilmi Bozkurt’un üyelik başvuruları oybirliğiyle kabul edildi.