TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu


Başkan

Ahmet Abdulhalik Balık
abalik@hotmail.com

Başkan Yardımcısı

Mustafa Kerem
keremm1@yahoo.com

Genel Sekreter

İlgin Özden
iozden@hotmail.com

Muhasip

Muharrem Battal
muhbattal@yahoo.com

Üye

Gürkan Öztürk
gurkanoztrk@yahoo.com

Üye

Mehmet Fatih Can
mfcanmd@gmail.com

Üye

Metin Kapan
kapan@istanbul.edu.tr