TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu


Başkan

Mustafa Kerem
keremmustafa@gmail.com

Başkan Yardımcısı

Cüneyt Kayaalp
cuneytkayaalp@hotmail.com

Genel Sekreter

Kemal Dolay
dolayk@yahoo.com

Muhasip

Muharrem Battal
muhbattal@yahoo.com

Üye

Gürkan Öztürk
gurkanoztrk@yahoo.com

Üye

Feza Ekiz
fezaekiz@gmail.com

Üye

Ahmet Bülent Doğrul
adogrul@hacettepe.edu.tr