TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu


Başkan

İlgin Özden
iozden@hotmail.com

Başkan Yardımcısı

Gürkan Öztürk
gurkanoztrk@yahoo.com

Genel Sekreter

Abdil Cem İbiş
acemibis@hotmail.com

Muhasip

Muharrem Battal
muhbattal@yahoo.com

Üye

Ender Dulundu
edulundu@dr.com

Üye

Acar Tüzüner
atuzuner@yahoo.com

Üye

Ömer Vedat Ünalp
omerunalp@gmail.com