TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu Üyeleri


Başkan

İbrahim Astarcıoğlu
ibrahim.astarcioglu@deu.edu.tr

Üye

Osman Abbasoğlu
osmanabbasoglu@yahoo.com 

Üye

Aydın Alper
draydinalper@gmail.com

Üye

Ahmet Balık
abalik@hotmail.com

Üye

Ahmet Çoker
drahmetcoker@gmail.com

Üye

Sadık Kılıçturgay
skturgay@gmail.com

Üye

İlgin Özden
iozden@hotmail.com

Üye

Kamil Yalçın Polat
kamilyalcin.polat@memorial.comtr

Üye

Yaman Tekant
ytekant@gmail.com