TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Üyelik Şartları


ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 5: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve T.C kanunlarınca Tıp Doktoru olan herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Bu başvuru yazılı olup, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır. Derneğin amacı doğrultusunda üstün hizmeti geçen kişiler yönetim kurulu tarafından Fahri Üye olarak kaydedilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Derneğin amacına uygun ayni ya da nakdi yardımda bulunanları onur belgesi ile taltif etme, yönetim kurulunun takdirindedir. 10 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapanlara dernekçe düzenlenmiş onur belgesi verilir. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.

Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.