TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Denetleme Kurulu


  Tufan Egeli (Başkan)

  tufanegeli@gmail.com                 

  Umut Tüysüz (Başkan Yard.)

 umutuysuz@gmail.com

  Tolga Canbak (Asıl üye)

  tolgacnbk@gmail.com