TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Devam Eden Ulusal Veritabanı Çalışmaları


Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Çalışma Grubu

Kronik Pankreatit Cerrahisi Türkiye Çalışması (CHROPANT)

Veri Toplama İlkeleri