TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

8. HPB Cerrahi Konseyi


Toplantı videosu

Vaka sunumları

Toplantı Duyurusu