TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Safra kesesi poliplerinde ayırıcı tanı webinarı


Toplantı videosu

Toplantı duyurusu