TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

14. HPB cerrahi Konseyi