TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

17. HPB Cerrahi Konseyi


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Toplantı duyurusu