TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

21. HPB Cerrahi Danışma Kurulu Toplantısı


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Toplantı duyurusu