TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Karaciğer Safra Yolları Pankreas Cerrahisi Eğitim Çalıştayı


Toplantı videosu

Program