TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

38. HPB Cerrahi Danışma Toplantısı


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Toplantı duyurusu