TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

42. HPB Cerrahi Danışma Toplantısı


Toplantı videosu

Vaka Özetleri

Toplantı Duyurusu