TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

48. HPB Cerrahi Danışma Toplantısı ANKARA


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Toplantı duyurusu