TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

49. HPB Cerrahi Danışma Toplantısı


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Tolantı duyurusu