TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

50. HPB Cerrahi Danışma Toplantısı


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Toplantı duyurusu