TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

53. HPB Cerrahi Danışma Toplantısı


Toplantı videosu

Vaka özetleri

Toplantı duyurusu