TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

58. HPB Cerrahisi Ulusal Danışma Toplantısı


Vaka özetleri

Toplantı videosu

Toplantı duyurusu