TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

60. HPB Cerrahisi Ulusal Danışma Toplantısı


Vaka özetleri

Toplantı videosu

Toplantı duyurusu