TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Aydın Bölgesel Toplantısı


 

Açılış Konuşması: Mustafa Kerem

I. Oturum: Oturum Başkanları: Pars Tunçyürek, Gürkan Tellioğlu

Periampuller bölge tümörü ile karışan benign patolojiler, ayırıcı tanılar? / Altay Kandemir

Pankreas cerrahisi sonrası ekzokrin yetmezlik, tip 3c diabet / Gökalp Okut

Pankreatikoduodenektomi, pankreas anastomoz teknikleri? ISGPS önerileri, expert görüş? / Murat Doğan

Pankeas fistül için kullanılan prediktif faktörler ve kullanılan nomogramlar faydalı mı? Hangi nomogram? / Erdem Barış Cartı

Total pankreatektomi, yüksek riskli pankreas anastomozuna bir alternatif mi? / Hilmi Anıl Dinçer

 

II. Oturum: Oturum Başkanları: Serdar Karaca, Murat Zeytunlu

Whipple “Artery First” Yaklaşımın avantajları? / Tufan Egeli

Oligometastatik pankreas adenokarsinomlarında karaciğer metastazektominin rölü? / Ömer Vedat Ünalp

Pankreas cerrahisinde ERAS uygulamaları ve perioperatif beslenme nasıl olmalı? / Veysel Umman

 

III. Oturum: Oturum Başkanları: Ahmet Çoker, Ahmet Doğrul

Pankreas adenokarsinomlarında rezektabilite kriterleri ve borderline rezektabilite kavramı? / Osman Nuri Dilek

Pankreas adenokanserlerinde hangi hastaya neoadjuvan tedavi? / Önder Özcan

Pankreatikoduodenektomide genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu, ideal lenfanedektomi nasıl olmalı? / Cihan Ağalar

Pankreas adenokanserlerinde neoadjuvan tedavi sonrası hasta değerlendirme ve cerrahi kararı? / Mücahit Özbilgin

 

PROGRAM

Toplantı Videoları

Toplantı Fotoğrafları