TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

30 Nisan 2010 İTF Çoğul/İleri Kolorektal Karaciğer Metastazlı Hastaya Yaklaşım Çalıştayı