TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

28 Kasım 2014 İzmir Safra Yolu Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu