TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Karaciğer Kistik Ekinokokkozunda Güncel Tedavi Konsensus Toplantısı