TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

COVID-19 Pandemisinde HPB Malignitelerine Multidisipliner Yaklaşım (İnteraktif) Toplantısının Ardından


Toplantı Videosu

COVID-19 Pandemisinde HPB Malignitelerine Multidisipliner Yaklaşım Önerileri