TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

COVID-19 Pandemisinde HPB Malignitelerine Multidisipliner Yaklaşım Webinar Önerileri


COVID-19 Pandemisinde HPB Malignitelerine Multidisipliner Yaklaşım Önerileri

Toplantı videosu