TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

7. İstanbul HPB Cerrahi Konseyi'nin ardından


Toplantı videosu

Vaka sunumları