TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

 

Sayın Meslektaşlarımız,
 
Verona Pankreas Cerrahi merkezinin kurucusu, “International Society Pancreas Study Group”un fikir babası, birçok HPB cerrahının ustası olan Sayın Prof. Claudio Bassi’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 
 
Bütün HPB camiasına ve ailesine taziyelerimizi sunuyoruz. 
 
 
Mustafa Kerem
Başkan