TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Sayın Meslektaşlarımız; 

 

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Kasım 2023’te çoğunluk toplanamadığı için  9 Aralık Cumartesi günü saat 11.00'da İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart (Aziz Sancar) Amfisi’nde yapılacaktır. Bütün üyelerimizi Genel Kurul’a beklemekteyiz. 

Genel Kurulu programı aşağıdaki gibi olacaktır;

 

1. Açılış ve yoklama, 

2. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan ve Divan Heyeti seçimi 

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması, 

I. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası, 

II. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması, 

III. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, 

IV. Tüzük Değişikliği

a. Üye aidatlarının arttırılması

b. Bilim ve Araştırma Kurulu Yönergesi’nin değerlendirilmesi ve Dernek tüzüğüne işlenmesi

c. Dernek Üyeliği’ne Genel Cerrahi Uzmanları ve ilgili disiplinlerin (Çocuk Cerrahisi, Radyoloji, Patoloji, Gastroenteroloji, Onkoloji) uzmanlarının kabul edilmesi

d. Genel Cerrahi asistanlarının aday üye olarak kabul edilip uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra asil üye olarak belirlenmesi

V. Dilekler ve temenniler, 

VI. Kapanış konuşmaları 

 

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa Kerem, Başkan