TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

 

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk HPB Cerrahisi Derneği 2021-2023 Dönemi özet faaliyet raporu yayınlanmıştır. Destek veren bütün meslektaşlarımıza minnetarız.

Saygılarımla.

Mustafa Kerem

Başkan

 

ÖZET FAALİYET RAPORU