TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

   

Sayın Üyelerimiz;

Türk HPB Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Aralık 2023’de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisi'nde gerçekleştirilmiştir. Ev sahipliği için Sayın Yaman Tekant ve ekibine minnettarız. 130 üyemiz hazirun listesinde bulundu. Ülkemizin birçok şehrinden gelip güçlü bir Genel Kurul yapılmasına katkı sağlayan üyelerimize çok teşekkür ederiz.

Divan Başkanı Sayın Aydın Alper, Divan Başkan Yardımcısı Cem İbiş ve Divan Kâtibi Birkan Bozkurt seçilerek toplantıya başlanıldı. Gündem maddeleri ve tüzük değişiklikleri tartışıldı. 2023-2025 döneminde görev alacak Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. İyi dilek temennileri ile toplantı sonlandı. İlk Yönetim Kurulu yapılarak görev dağılımı belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu

Mustafa Kerem, Başkan

Kaya Sarıbeyoğlu, Başkan Yardımcısı

Gürkan Tellioğlu, Genel Sekreter

Ahmet Bülent Doğrul, Muhasip Üye

Tufan Egeli, Üye

Alpen Gümüşoğlu, Üye

Muhammed Kadri Çolakoğlu, Üye

 

Yeni Denetleme Kurulu

Emre Bozkurt, Başkan

Muharrem Öztaş, Başkan Yardımcısı

Tonguç Utku Yılmaz, Üye